Tarryn Bright and Anne-Sophie van Regemortel in action during a women's field hockey match between South Africa and Belgium, Bloemfontein, 7 February 2011

H-१-13 मे २०० 2007 को बीच इपोह, मलेशियामा आयोजना भएको सुल्तान अज़्लान शाह कप प्रतियोगितामा मैदानमा हाकी खेलाडीहरू।

Tarryn Bright and Anne-Sophie van Regemortel in action during a women's field hockey match between South Africa and Belgium, Bloemfontein, 7 February 2011

मैदानमा हकी स्टिकहरू र बलहरू

Tarryn Bright and Anne-Sophie van Regemortel in action during a women's field hockey match between South Africa and Belgium, Bloemfontein, 7 February 2011

महिला क्षेत्र हकी