2

पिकनिक सेतो वाइन को बोतल संग, सिंथेटिक टर्फ

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

पेरूको लिमामा पार्कमा कृत्रिम घास परियोजना खेल मैदान